Outsourcing & Regie

Outsourcing & Regie

1. Opstellen van een outsourcing plan voor een business unit, afdeling, of (IT) services;

2. Het aanbesteden van outsourcing (o.a. RFI, RFP, marktconsultatie, selectiecriteria, selectie); 

3. Managen en begeleiden van de uitvoering van het outsourcing plan;

4. Opstellen van een regiemodel of regieorganisatie t.b.v. sturing op ge-outsourcede activiteiten;

5. Begeleiden van de implementatie van het regiemodel of regieorganisatie.