About image
Diagram Digital Transformation is opgericht door Peter Cleton en Vinnie Bergen.

Diagram Digital Transformation begeleidt en helpt bedrijven en instellingen met Digitale Transformatie.
Doelgroep is een ieder die op management niveau leiding en sturing geeft aan (de toekomst van) een organisatie en op tijd de juiste strategische keuzes voor de juist redenen moet nemen.

Diagram Digital Transformation levert professionele ondersteuning voor het slim en goed gebruiken van de digitale mogelijkheden, o.a.:
  1. Goede aanwezigheid en zichtbaarheid.
  2. Goed en slim gebruik maken van alle mogelijkheden.
  3. Tijdig ontdekken van nieuwe mogelijkheden en kansen.
Daarnaast leveren wij aan onze klanten regelmatig whitepapers als onze bijdrage aan het verkrijgen van inzicht en de reikwijdte van Digitale Transformatie, zodat mogelijkheden en kansen in de digitale wereld duidelijk worden.

Succesvol Digitaal Transformeren in 4 stappen kan elke organisatie.
Diagram hanteert de BeREADY methode die zich kenmerkt zich door de goede stap, de drie veranderpijlers, de drie stromen, en zes grondbeginselen.
Het sluit aan bij bestaande modellen zoals o.a. het Digital Strategy Framework, het Business Model Canvas en SWOT model.

De eerste stap voor succesvol Digitaal Transformeren, is het opstellen van een goed bij de organisatie passend Masterplan Digitale Transformatie, light versie (ca. 10 A4), dat aan directie en management voorgelegd kan worden. Na goedkeuring kan een volledig (full versie) Digitaal Transformatie masterplan uitgewerkt, gebudgetteerd en middels 6-wekelijkse sprints, stapsgewijs en doelgericht, gerealiseerd worden.

Met de keuze voor Diagram heeft u de zekerheid dat het voor elkaar gaat komen én de pragmatische gestructureerde aanpak, die gecontroleerd recht op het doel van elke stap gaat. Diagram heeft een passend aanbod van diensten waarbij gebruik gemaakt wordt van haar associates en partners netwerk.